Nada mijenja sve! Hope changes everything!

Dragi sugrađani,

čast nam je obavijestiti vas o početku dvogodišnjeg EU projekta Novi početak dana 1.7.2020. g. iz poziva Širenja mreža socijalnih usluga u zajednici – faza I (UP.02.2.2.06)

Projekt “Novi početak – podrška beskućnicima za uključivanje u društvenu zajednicu” nastavak je uspješno provedenog EU projekta ReStart s podizanjem kvalitete života i kompetencijama za socijalno uključivanje 60 krajnjih korisnika projekta kao očekivanim rezultatom.

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020), te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Posredničko tijelo razine 1).

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nositelj projekta: udruga Dom nade

Partneri: Grada Zagreb i udruga Milosrđe (Karlovac)

Suradnik: Caritas Šibenske biskupije

Razdoblje provedbe: 1.7.2020-30.6.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 1.426.854,11 kn

Opći cilj: povećati socijalnu uključenost beskućnika na području grada Zagreba, a posredno i u drugim područjima RH

Specifični ciljevi:

  1. Povećati kvalitetu života beskućnika koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima/prenoćištima
  2. Povećati zapošljivost beskućnika te unaprijediti njihove meke vještine
  3. Senzibilizirati javnost za potrebe beskućnika
  4. Ojačati kompetencije stručnjaka za rad s ciljnom skupinom

Novosti vezano uz provedbu projekta možete pratiti na web i fb stranici, te fb grupi:

FB stranica_Dom nade

Fb grupa_Dom nade

Ukoliko se želite priključiti i pomoći nam u provedbi projekta volonterski ili na drugi način, možete se obratiti Voditelju projekta: Danijel Vuga, mob. br. 0914783721 ili rccg.dom.nade@gmail.com 

 

 

 

 

Dragi prijatelji i posjetitelji,

klikom na link možete pročitati financijski i programski plan udruge za 2019. godinu:

Plan i program rada za 2019.

Financijski plan za 2019.

Kao što vidite, planiramo, pišemo, brišemo, uzdišemo… s nadom da će svi planovi ispuniti.

Do čitanja! 🙂

 

 

 

Dragi prijatelji,

donosimo Vam Izvješće s redovne godišnje sjednice Skupštine za 2017. godinu održane u subotu 20. siječnja 2018. godine u gradu Zagrebu, ulica Heinzelova 66, s početkom u 17 sati.

Predsjednica udruge Anđelka Bunić otvorila je sjednicu uz pozdrav nazočnima. Nakon kraćeg razgovora usvojen je dnevni red kako slijedi:

* Ad. 1. Pregled rada Udruge u protekloj godini

* Ad. 2. Planovi za predstojeći period rada Udruge

* Ad. 3. Financijsko izvješće

* Ad 1. Razmatranje i evaluacija postignutog u protekloj godini

Obzirom da je datum registracije Udruga 9. svibnja, predmet proteklih pet sjednica redovne Skupštine članova odnosio se na razdoblje od 9. 5. 2017 do 8. 5. tekuće godine. Novo Predsjedništvo odabire kalendarsku godinu kao novo razdoblje koje će biti obuhvaćeno na redovitim godišnjim sjednicama. Razdoblje do 8.5.2017. god. „pokriveno“ je prošlim Zapisnikom tako da će na ovoj sjednici biti razmatran period od navedenog datuma do kraja 2017. godine.

Nažalost, spomenuto razdoblje bilo je puno negativnih iznenađenja. Umjesto „promaknuća“ Dnevnog boravka u Centar za beskućnike i smještanja u gradski prostor, Udruga je dovedena do ruba opstanka.

Udruga je ostala bez privatnog prostora u najmu za ured i aktivnosti, nije uselila u gradski prostor, a problem privremenog smještaja stvari u skladište prouzročio je četiri selidbe u roku od par mjeseci. Udruga je, zatim, ostala bez sredstava za provođenje bilo kakvih aktivnosti. Na računu je bilo novaca za održavanje hladnog pogona, tojest, troškove knjigovodstva, komunikacije i najnužnijeg.

Uza sve navedeno, na red je došlo i kadrovsko pitanje s obzirom na nadolezeću, prvu i redovnu, izbornu Skupštinu nakon isteka petogodišnjeg mandata vodstvu Udruge od 2012. godine. Promjena vodstva za sobom „vuče“ i druge promjene koje iziskuju vrijeme i energiju. Dakle, prepreke razvoju Udruge su kao i prije nekoliko godina prostor i financije za nastavak aktivnosti, u prvom redu Dnevnog boravka za beskućnike.

Što je napravila Udruga imajući u vidu navedene okolnosti, svoje ciljeve i djelatnosti?

Na Izvanrednoj skupštini održanoj 17. 6. 2017. g. izabrano je Predsjedništvo udruge sa slijedećim članovima: predsjednica Anđelka Bunić, dopredsjednica Vesna Hari, tajnica Gordana Ramač i član Danijel Vuga, kome je produženo ovlaštenje za zastupanje Udruge.

Odmah po izboru Predsjedništva pristupilo se izradi novoga Statuta i ostalih pratećih akata sukladno novom Zakonu o udrugama. Do usvajanja novoga Statuta te izdavanja Rješenja o upisu promjena (8. 11. 2017. g.) i upisa u Registar udruga RH, Udrugu je zastupala dotadašnja predsjednica udruge Marijana Vuga.

Do mjeseca srpnja cjelokupna Udruga bila je spremna za primopredaju (dokumentacija, imovina, ovlaštenja u banci itd.) što je i napravljeno srpnja mjeseca. Udruga je dobila novo sjedište, u Đakovačkoj ulici. Imovina udruge je nekoliko puta seljena. Na kraju je dio imovine privremeno dan u posudbu Uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, dok je drugi dio smješten u skladištu ustanove Dobri dom.

Novo vodstvo Udruge pomno je pratilo i javljalo se na natječaje za dodjelu prostora na korištenje. Međutim Udruga nije uspjela dobiti prostora na korištenje putem natječaja. Udruga je pregledala prostore u Heinzelovoj, ali nije našla odgovarajući proctor.

Do konca 2017. godine Udruga je planirala sljedeće aktivnosti, kandidirala projekte na nekoliko natječaja među kojima su natječi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Grad Zagreba, OTP banke i drugih. Valja napomenuti da su projekti bili prijavljivani samostalno ili u partnerstvu sa socijalno-uslužnom zadrugom Martinov plašt i Gradom Zagrebom

Što se korisnika tiče, potpredsjednica udruge kao socijalna radnica, ekonom iz projekta Restart skupa s drugim vrijednim članovima održavale su kontakt s korisnicima (polu)dnevnog boravka koji su najviše zakinuti prestankom rada Udruge, odnosno Boravka.

Glede sektorske i međusektorske suradnje, Udruga je nastavila suradnju s Hrvatskom mrežom za beskućnike, članicama iste, zadrugom Martinov plašt i drugim organizacijama civilnog društva. Udruga je uplatila članarinu za 2017. god. te sudjelovala na sastanku Mreže u Rijeci, radionici na temu skrivenog beskućništva organiziranoj od strane udruge Ceraneo.

Zahvalni smo na prilici za nastavak suradnje s Knjižnicama Grada Zagreba i nadležnim uredima Grada Zagreba kao i donatorima poput kompanije INA, te medijima poput Glasnika Zagreba koji su popratili naš rad. Zahvalni smo osobama koje su se javljale zainteresirane za volonterski angažman.

Promidžba Udruge, sukladno cjelokpnom stanju, bila je razumljivo skromnija nego u odnosu na vrijeme provedbe projekata. Novi tim udruge započeo je razgovor za izgradnju web stranice Udruge s obzirom da je sadašnja stranica zapravo blog napravljen via wordpress.

* Ad. 2. Planovi za predstojeći period rada Udruge

Izvještajno razdoblje donijelo je ne malo promjena i problema. Međutim, ciljevi udruge ostaju isti u ključnim segmentima. Riješavanje pitanja nedostatka prostora i sredstava za nastavak rada prvorazredni su prioriteti u nastavku rada. Ostali ciljevi udruge za sljedeće izvještajno razdoblje tiče se promocije udruge, poticanje volonterstva, ažuriranja članstva, razvoja međusektorske suradnje i umrežavanja s organizacijama koje se bave istom ili sličnom problematikom, ispitivanje mogućnosti za bavljanje socijalnim poduzetništvom kao i drugih ciljeva zacrtanih Statutom.

* Ad. 3. Financije

Udruga podmiruje svoje financijske obveze uredno i na vrijeme. Mahom su u pitanju komunikacijski i knjigovodstveni troškovi. Do kraja veljače očekujemo financijsko izvješće za 2017. godinu od knjigovodstvenog servisa Specto.

Sjednica je završila u 18 sati i 40 minuta.

 

Dragi prijatelji,

s promjenom Zakona o udrugama 2017. god. došla je i promjena Statuta naše udruge. Ujedno se dogodila i izborna Skupština, te promjena vodstva. Sve novo! Ostajemo i dalje aktivni u granici mogućnosti i nešto preko. Jedino se nadamo da neće biti puno novih korisnika tj. da će potrebitih u Lijepoj našoj biti sve manje. Ovdje možete pročitati naš novi Statut (2017):

Dom nade_Statut

 

 

Pozivnica_Domjenak 2016.jpg

 

Dragi i poštovani,

prenosimo Vam u cijelosti tekst povodom tiskovne konferencije preuzet sa zvanične stranice Grada Zagreba:

 

Predstavljen projekt ReStart

1.10.2015 13:14:12

www.zagreb.hr

U Zagrebu, prema procjenama, živi oko 400 beskućnika, njih 100 biti će uključeni u prvoj fazi pilot-projekta ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada, koji je predstavljen danas na konferenciji za novinare u prostorijama Gradske uprave.

Projektom se potiče razvoj socijalnih usluga za podršku beskućnicima u svrhu podizanja zapošljivosti i integracije na tržištu rada a provodi ga Grad Zagreb u partnerstvu s Udrugom Dom nade, Socijalno-uslužnom zadrugom Martinov plašt, Pravnim fakultetom zagrebačkog sveučilišta, Caritasom Zagrebačke nadbiskupije i Hedona d.o.o.

Grad Zagreb je socijalno najosjetljivija metropola u Europi, ali koliko god mi radili uvijek će biti jedan mali broj ljudi koji su ostali na marginama iz mnogih razloga, a za koje se moramo kao društvo pobrinuti. Grad će kroz ovu i druge socijalne inicijative, ostati na usluzi našim potrebitim sugrađanima i pobrinuti se da niti jedan od njih ne bude zaboravljen – rekao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Financije za ovaj pilot projekt, u vrijednosti od 1,5 milijuna eura, osigurane su kroz Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda a uz Grad Zagreb supotpisnici su i Ministarstvo socijalne politike i mladih te Hrvatski zavod za zapošljavanje.  Prema riječima Romane Galić, pomoćnice pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, ovaj će program beskućnicima nuditi korisne aktivnosti koje uključuju radionice u kojima će se učiti o suvremenoj tehnologiji, pomoć pri pisanju životopisa, priprema za razgovor za posao te stručnu potporu pri odabiru djelatnosti.

Osnovna svrha ovog projekta jest ljudima u našim prenoćištima ponuditi priliku za novi početak, da kroz edukaciju steknu bitne vještine i kompetencije i da na toj osnovi postanu konkurentni na tržištu rada. Projektom ReStart ne želimo ljudima samo davati sredstva nego ih naučiti kako se sami mogu pokrenuti i stvoriti bolji život vlastitim naporima  – rekla je pomoćnica pročelnice dodavši da je zabrinjavajuće što je sve više mladih ljudi u prenoćištima i da im je bitno vratiti samopouzdanje, dignitet i nadu u bolju budućnost.

Prva faza projekta ReStart će trajati 14 mjeseci a Grad Zagreb planira aplicirati za dodatnu potporu iz Europskog socijalnog fonda za nastavak ove inicijative.

S obzirom na činjenicu da smo kasnili na samo otvorenje susreta u Vijećnici  u Gradu Karlovcu zbog neodgodivih obaveza u Zagrebu, kopiramo članak o tom događaju sa web stranice nama drage radio “Mrežnice”.

Sam susret je trajao dva dana i možemo reći da smo izuzetno pozitivni zbog odaziva struke i zaključaka koji su donijeti. Posebno smo ponosni na kooperativnost od strane nadležnog Ministarstva, što zapravo obećava konkretne pomake u pravcu suzbijanja beskućništva u RH.

U ime udruge “RCCG Dom nade” zahvaljujemo organizatorima susreta – udruzi ‘Milosrđe’ iz Karlovca – koja je zajedno sa svojim neumornim volonterima učinila sve da se gosti iz cijele Hrvatske osjećaju kao kod kuće! 🙂

 

http://www.radio-mreznica.hr/vijesti/18-9-2014/broj-beskucnika-u-zemlji-raste

Broj beskućnika u zemlji raste

objavljeno 18.9.2014. u 17,14
susret_beskuć_4.JPG
  • susret_beskuć_1.JPG
  • susret_beskuć_2.JPG
  • susret_beskuć_3.JPG

KARLOVAC – Broj beskućnika u Hrvatskoj raste, a brojni gradovi još uvijek nemaju skloništa, iako su zakonom obavezni – upozoreno je danas s 8. Nacionalnog susreta o beskućnicima u Karlovcu.

Predsjednik Hrvatske mreže za beskućnike Drago Lelas rekao je kako je u Hrvatskoj konačno donesena zakonska regulativa kojom su beskućnici priznati kao socijalna kategorija.

“To je krenulo prije tri godine. Imamo sada relativno dobru suradnju sa Ministarstvom socijalne politike i mladih, a mora se još raditi jer mi se zalažemo za prihvaćanje kategorizacije beskućnika koje imaju države Europske unije”, kaže Lelas.

Ali osnovni problem i dalje je činjenica da svi gradovi nemaju skloništa.

“U nekim gradovima je čak problem pronaći aktivnog partnera. Po hrvatskom zakonu sva veća županijska središta dužna su imati organizirani smještaj za beskućnike, a imate u Hrvatskoj gradove koje nemaju organizacije koje bi preuzele taj rad. Imamo slučaj s Vukovarom, Dubrovnikom, Siskom gdje inicijative još nisu pokrenute”, upozorava Lelas.

Broj onih koji ostaju bez krova nad glavom u Hrvatskoj je u porastu.

“U svim prihvatilištima u Hrvatskoj možemo smjestiti ukupno oko 450 ljudi. Naše procjene su da je još barem tisuću ljudi na ulici, baš u statusu beskućnika, a da je oko pet tisuća ljudi spava u neadekvatnim uvjetima – brodovima, trošnim kućicama, podrumskim stanovima i slično”, napominje Lelas.

A nakon što se lani raspravljalo o mladim beskućnicima ove godine tema su bili beskućnici branitelji. Upravo zbog njih u Karlovcu je i osnovano sklonište, podsjeća Petar Banić, no s početne brojke od četiri branitelja bez doma ih je sada puno više.

“Među beskućnicima u Karlovcu 12 su branitelji. Počeli smo sa stambenim zbrinjavanjem, dvoje smo riješili. Omogućavamo im i školovanje i radimo masu toga kako bi se oni vratili u normalan život. Dok to ne uspiju kod nas imaju uvjete kao da su kod svoje kuće”, kaže Banić.

 

 

 

Autor izložbe Mile Mrvalj, koji – kako sam navodi – i sam živi kao beskućnik zadnjih pet godina u Zagrebu, organizira još jednu humanitarno-prodajnu izložbu 13. i 14. 06. 2014., ovaj put za poplavama unesrećene stanovnike Slavonije. Otvorenje je u petak u 18 sati u kinu “Forum” (studentski dom Stjepan Radić), Jarunska 2 u Zagrebu.

Podržimo još jednom Milin rad i pokažimo još jednom srce za potrebite svojim dolaskom. Hvala!

Sve detalje o izložbi možete doznati klikom na ponuđene linkove:

humanitarna izlozba 1_Mile M

humanitarna izlozba 2_Mile M

DBzB svečano otvoren

Preuzimamo članak sa službenih stranica Grada Zagreba (http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=62630) Mali disclaimer iz poštovanja prema našem suradniku: novinarima je interesantno pisati da je DBzB prvi boravak tog tipa u Zagrebu. Udruga Ulični suputnik je imala već Dnevni centar na Novom Zagrebu prije, ali je nažalost zbog nedostatka sredstava ugašen. Tako da je točnije reći: jedini Dnevni boravak, nažalost, barem zasad.  Mislimo da je Zagerbu potrebno više ovakih centara.

Prvi Dnevni boravak za beskućnike

1.4.2014 14:32:43

Dnevni boravak za beskućnike u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji u Ulici Huga Badalića, otvoren je danas u nazočnosti gradonačelnika Milana Bandića.

Dnevnik boravak se nalazi u prostorijama udruge RCCG Dom nade na 70-ak m², a osmišljen je kao prihvatilište dnevnog tipa za beskućnike i socijalno najugroženije, u kojem će oni moći obaviti osnovnu higijenu, oprati rublje, poslužiti se Internetom te skuhati jednostavan obrok.

Kako se moglo čuti od samih korisnika, još im je važnije družiti se te sudjelovati u radionicama pod stručnim vodstvom, sve kako bi lakše pronašli zaposlenje te izdržali svakodnevne životne nedaće.

Podupirem ideju da netko svoje slobodno vrijeme stavlja na raspolaganje udruzi za beskućnike, da onima, koji su zbog različitih životnih problema na trenutak pokleknuli, pomognemo zajedno. Grad Zagreb će svakako poduprijeti rad ovog Dnevnog boravka preko Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, istaknuo je gradonačelnik Bandić te je dodao da je ovo mlada udruga koja je tek počela s radom i koja dosad nije imala financijsku niti koju drugu pomoć Grada. Njihov prvi poziv bio mu je alarm, stoga im je i ponudio partnerski odnos i svoje članstvu u Udruzi.

Koordinator Dnevnog boravka Danijel Vuga naglasio je kako broj građana Zagreba bez krova nažalost raste i da im je neophodna ovakva vrsta pomoći kao produžena ruka prihvatilišta i prenoćišta, čija je temeljna zadaća resocijalizacije korisnika.

Prostorije na zagrebačkoj Trešnjevci moći će dnevno primiti 10 do 15 beskućnika kojima će svakog ponedjeljka, srijede i petka, kada je dnevni boravak otvoren, biti na raspolaganju psiholog, teolog i socijalni radnik u pružanju psihosocijalne i duhovno-moralne podrške te nekoliko volontera koji će im pomoći u traženju posla, slanju zamolbi za posao i slično. Mjesečna članarina za korištenje boravka iznosi simboličnih 10 kuna.

Udruga RCCG Dom nade se financira donacijama raznih tvrtki, a na potpori im je zahvalio koordinator Vuga. Zahvalio je i susjedima od kojih su neki volonteri u dnevnome boravku. Troškove najma prostora i režije plaća Redeemed Christian Church of God, Crkva iz Nigerije, čiji se inicijali i nalaze u nazivu Udruge. ”

 

 

Zahvaljujemo CzSS Susedgrad za poziv na suradnju i predstavljanje Dnevnog boravka za beskućnike prilikom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 18.03. koji je, uzgred, i dan osnutka naše Udruge prije dvije godine 🙂

Program obilježavanja ovog važnog Dana otpočeo je u 10 sati uvodnim obraćanjem domaćina, predstojnice Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnice Susedgrad Tatjane Vlašić.

Uslijedio je niz kratkih predstavljanja područja stručnog rada gostiju predavača:

1. Udruga „Igra“, predstavnik Ana Preveden

2. Centar Inkluzije, predstavnik Greta Kušec

3. Udruga za kreativni socijalni rad, predstavnik Maja Rihtarić

4. Savjetovalište „Mali plac“ , predstavnik Maja Tončević

5. Udruga „RCCG Dom nade“ , predstavnik Danijel Vuga

6. Udruga za psihosocijalnu pomoć „Susret“ , predstavnik Ada Stojanović Babić

7. Udruga „Poticaj“ , predstavnik Josip Janković

8. Ruža Zelić, dipl.soc radnica , izlaganje na temu „Promjene u strukturi korisnika – osobni osvrt na izazove i perspektive socijalnih radnika u vrijeme ekonomske krize “

Nakon kraće rasprave koja je završena u 12.45, neki od sudionika pridružili su se obilježavanju Dana na Zrinjevcu. Za kraj, svim sudionicima želimo puno uspjeha u daljnjem radu i nastojanjima. Prema riječima Predstojnice, nadamo se i uspješnoj međusobnoj suradnji u korist socijalno ugroženih i marginaliziranih sugrađana grada Zagreba.

Stranicu CzSS Susedgrad možete pogledati ovdje: http://czss-zagreb.hr/svjetski-dan-socijalnog-rada-plan-aktivnosti-podruznice-susedgrad

%d blogeri kao ovaj: